top of page

《成功理財新思路》講座 - 溫哥華 (粵語)

講師 : Rosa Lin -『恆譽金融』認證講師 全球認證金融百萬圓桌會 (MDRT)內閣會員 (COT)

報名已截止
查看其他活動
《成功理財新思路》講座 - 溫哥華  (粵語)
《成功理財新思路》講座 - 溫哥華  (粵語)

時間和地點

Nov 24, 2019, 1:30 p.m. – 5:30 p.m.

Location is TBD

分享此活動

bottom of page